Ohjeet osallistujalle

Tapahtumaohjeessa on kerrottu kaikki, mitä osallistujan tarvitsee tietää: